Търсачка

Анкета

Как научихте за нас?
 

Световно време

Статистика

Членове : 1
Съдържание : 9
Връзки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 287058
Полезна информация за производители и превозвачи..
Инкотермс 2000 ПДФ Печат Е-мейл

ИНКОТЕРМС 2000 МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НАТЪРГОВСКИТЕ ТЕРМИНИ


Въведение

 

1.     ЦЕЛ И СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНКОТЕРМС

 

          Предназначението на INCOTERMS е да предостави комплект от международни правила за тълкуване на най-широко използваните търговски термини в областта на външната търговия. По този начин могат да се избегнат или в краен случай в значителна степен да се ограничи неопределеността в различните интерпретации на такива термини в различните страни.

          Често страните, сключващи договор, не са запознати с различната търговска практика в съответната страна. Това може да  послужи като причина за недоразумения, разногласия и съдебни дела с произтичащите от това губене на време и пари. За разрешение на всички тези проблеми Международната търговска камара в Париж публикува за първи път в 1936 г. сборник от международни правила за тълкуване на практикуваните търговски термини, известни като”INCOTERMS 1936". По-късно са направени поправки и допълнения в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 и понастоящем в 2000 година за привеждане на тези правила в съответствие със съвременната практика на международна търговия.

          Следва да се отбележи, че областта на действие на INCOTERMS е ограничена до въпросите свързани с правата и задълженията на страните по договора за покупко-продажба по отношение на доставката на продадената стока (под думата стока  тук се разбира”материални стоки", изключвайки”нематериалните стоки", такива като компютърното програмно осигуряване).

продължава>
 
Международна конвенция ЧМР ПДФ Печат Е-мейл
КОНВЕНЦИЯ за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

Ратифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07.1977 г. - ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г. В сила за България от 18.01.1978 г. Издадена в Сборник от Международни договори на България, III том, 1995 г.

Договарящите страни,

Признавайки ползата от уреждането по единен начин условията на договора за международен автомобилен превоз на стоки, особено по отношение на използуваните документи за този транспорт и отговорността на превозвача,

Се споразумяха за следното:

продължава>
 
Повече информация за товарните автомобили ПДФ Печат Е-мейл

Вид и размери на товарните автомобили:


 

  • Според вида на товарното помещение:

- бордови (брезентови)

- фургони (хладилни автомобили);

- платформи;

- гондоли;

- цистерни и др.

  • Според размерите на товарното помещение:
продължава>
 


LOGMAN LTD. - International world wide transport and forwarding..., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting